Total: 0lei
 

Expediază mesaj 
Activitate
OBȚINEȚI
CERTIFICAT
ELECTRONIC
INSTRUCȚIUNI CERTIFICATE
DE SERVER
(SSL)
detalii detalii detalii

Activitate

Istoric

În baza Hotărîrii Guvernului Nr.945 din 05.09.2005 cu privire la centrele de certificare a cheilor publice, prin Ordinul Directorului general nr. 21 din 14 iulie 2006, în cadrul Întreprinderii de Stat “Centrul de Telecomunicaţii Speciale” a fost creat Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice (Centru).

Ca rezultat, la 13 septembrie 2006 a fost înregistrat, iar la 14 septembrie a fost lansat primul şi unicul Centru, acreditat în Republica Moldova, ce prestează servicii de certificare autorităţilor administraţiei publice şi terţelor persoane.

Centrul îşi desfăşoară activitatea în cadrul Întreprinderii de Stat "Centrul de Telecomunicaţii Speciale". Crearea acestuia a permis implementarea tehnologiilor şi mecanismelor de aplicare a semnăturii electronice în cadrul structurilor de stat, entităţilor comerciale şi a celor non-guvernamentale.

Pînă la data de 01 septembrie 2009 au fost finalizate procesele de cercetare şi testare a tehnologiilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii cheilor publice şi în prezent Centrul asigură emiterea industrială a certificatelor cheilor publice.

Funcţii

Centrul de certificare a cheilor publice este un centru de certificare de nivelul doi şi are următoarele funcţii:

 • certifică cheile publice ale persoanelor cu funcţie de răspundere şi a altor angajaţi din cadrul autorităţilor administraţiei publice, ale persoanelor juridice cu diverse forme de activitate și ale persoanelor fizice;
 • eliberează certificate SSL (recunoscute în Republica Moldova şi peste hotare);
 • eliberează certificate pentru semnare de cod;
 • participă la asigurarea accesului securizat la servicii şi resurse informaţionale de stat;
 • prestează serviciul de marcare temporală;
 • prestează serviciul de verificare online a statutului certificatului cheii publice.

Aplicabilitate

Centrul prestează servicii de certificare a cheilor publice autorităţilor administraţiei publice, persoanelor juridice cu diverse forme de activitate, precum şi persoanelor fizice. Certificatele cheilor publice, eliberate de Centrul de certificare, sunt utilizate în cadrul

 • sistemului automatizat de plăţi interbancare al BNM,
 • sistemului de raportare e-Rapoarte al BNM,
 • sistemului de deservire a conturilor trezoreriale la distanţă al Trezoreriei de Stat,
 • serviciului e-Declaraţie al Serviciului Fiscal de Stat,
 • serviciului e-Achiziţii al Agenţiei Achiziţii Publice,
 • sistemului informaţional de căutare AccesWeb al Î.S. „C.R.I.S. „Registru”,
 • sistemului informaţional „Curierul electronic” al autorităţilor administraţiei publice,
 • sistemului informaţional “Biroul de Credit” al Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L.,
 • sistemului Bank-Client al Băncii de Economii S.A.,
 • sistemului Internet-Banking al B.C. „Moldova Agroindbank” S.A.

Obiectivul activităţii Centrului

Obiectivul Centrului constă în evoluarea serviciilor de certificare a cheilor publice şi altor servicii din domeniul semnăturii electronice atât în cadrul autorităţilor administraţiei publice, cât şi a persoanelor fizice şi juridice cu diverse forme de activitate; deschiderea unei reţele de centre de înregistrări pentru cetăţeni şi funcţionari şi în alte localităţi de pe teritoriul Republicii Moldova. În această ordine de idei, în cadrul Î.S. „Fiscservinform” şi a Camerei de Comerţ şi Industrie, filiala Cahul, au fost deschise centre de înregistrări împuternicite cu atribuţii de administrator de înregistrări din cadrul Centrului de certificare a cheilor publice.

Centrul de înregistrări are următoarele atribuţii:

 • promovarea serviciilor Centrului de certificare a cheilor publice, încheierea contractelor de prestare a serviciilor de certificare a cheilor publice,
 • autentificarea şi identificarea titularului cererii,
 • înregistrarea cererilor pentru certificarea cheii publice; a cererilor de suspendare, de restabilire şi de revocare a certificatului cheii publice, transmiterea cererilor către Centrul de certificare,
 • eliberarea certificatelor cheilor publice,
 • acordarea asistenţei utilizatorilor semnăturii electronice.

 

În scopul ridicării eficacităţii activităţii în cadrul instituţiei Dumneavoastră puteţi beneficia de tot spectrul serviciilor şi produselor pe care le oferim.

CONTACTE

Locație nouă!! Faceți click pe hartă pentru a vedea noua noastră locație.

(luni - vineri, ora 8:30-11:30, 13:00 - 16:30)
CLIENTI
CENTRUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE CENTRUL PENTRU SECURITATEA CIBERNETICĂ
Abonare noutati
Asistenta tehnica
+373 22 820-911
2033, Republica Moldova, mun.Chisinau Piata Marii Adunarii Nationale, 1

Comunicare: