Total: 0lei
 

Expediază mesaj 
Legislation
CERTIFICATES GUIDES

SERVER CERTIFICATES
(SSL)

details details details

Legislation

 

Digital signature legislation

Legea Republicii Moldova cu privire la documentul electronic și semnătura digitală
Legea Republicii Moldova cu privire la comerțul electronic
Hotărîrea Guvernului cu privire la aplicarea semnăturii digitale în documentele electronice autorităților administrației publice
Normele tehnice în domeniul semnăturii digitale  

 PKI Standarts

Standarde internaționale aplicate în infrastructura cheilor publice

Europian Union Directive

Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene

Practice and Procedures Code

Codul de practici si proceduri al Centrului de certificare
Regulament privind functionarea centrului de înregistrari al CCCP în cadrul prestării serviciului semnătura mobilă  
Politica de certificare a cheilor publice
Politica de utilizare a certificatelor SSL
Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal
Politica de gestionare OID

Legislation regarding certification authorities

Hotărîrea guvernului cu privire la centrele de certificare a cheilor publice
Regulamentul privind procedura de înregistrare a centrelor de certificare a cheilor publice
Condițiile speciale de activitate a centrelor de certificare a cheilor publice
Regulamentul Centrului de certificare a cheilor publice de nivel superior

Declaration of conformity

 Mijloacele semnăturii digitale, utilizate în infrastructura cheilor publice din Republica Moldova, au primit aviz pozitiv din partea Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi dispun de declaraţii de conformitate după cum urmează:

declaraţia de conformitate a produsului software al Centrului de certificare a cheilor publice Moldova CA Solution 

declaraţia de conformitate a cartelei criptografice cryptoCertum 3.0 

declaraţia de conformitate a produsului software pentru aplicarea şi verificarea semnăturii digitale MoldSign SmartSign 3.0 
declaraţia de conformitate a produsului software pentru aplicarea semnăturii digitale Signer Applet
declaraţia de conformitate a produsului software pentru aplicarea şi verificarea semnăturii digitale PKI Server
declaraţia de conformitate a cartelei criptografice ACOS5
declaraţia de conformitate a tokenului criptografic ACOS5T
declaraţia de conformitate a tokenului criptografic ePass2003

 

CONTACTS

New location!! Click on the map to see our new location.

(Mon - Fri, 8:30 - 11:30, 13:00 - 16:30)
CLIENTI
CENTRUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE CENTRUL PENTRU SECURITATEA CIBERNETICĂ
Subscribe to news
Support
+373 22 820-911
2033, Republica Moldova, mun.Chisinau Piata Marii Adunarii Nationale, 1

Comunicare: