Expediază mesaj 
Certificate SSL
 
OBȚINEȚI
CERTIFICAT
ELECTRONIC
INSTRUCȚIUNI CERTIFICATE
DE SERVER
(SSL)
detalii detalii detalii

Certificate SSL

Un certificat de server (SSL – Secure Socket Layer) este un certificat pentru interfaţa Web ce permite utilizatorilor realizarea tranzacţiilor securizate.

Certificatul SSL garantează identitatea unui site web şi permite utilizarea protocolului securizat https în vederea protejării prin criptare a informaţiei transmise între client şi server, informaţiile fiind protejate împotriva vizualizării neautorizate sau modificării.

Centrul de certificare oferă şi certificate SSL recunoscute de majoritatea browserelor web, asigurând un nivel înalt de securitate a site-ului pe care îl protejează. În acest sens furnizăm certificate SSL emise de Unizeto Technologies S.A. și Symantec.

În dependență de emitent, găsiți contractele corespunzătoare: Unizeto , Symantec

Pachetul de documente necesar pentru eliberarea certificatului SSL, emis de Unizeto Technologies SA conţine:

1. cererea centralizată de certificare a cheilor publice ale serverelor instituţiei, semnată de către conducătorul instituţiei respective, ştampilată sau cu antetul instituţiei,

2. cererea de certificare a cheii publice, completată conform modelului de către persoana responsabilă menţionată în cererea centralizată şi semnată cu semnatura olografă,
3. copia extrasului din Registrul de Stat,
4. CSR (Certificate Signing Request) pe suport material.

PS: în formularul-cerere pentru certificarea cheii publice în câmpul Funcție indicați numele domenului/subdomenului menţionat în cererea centralizată.

Pachetul de documente necesar pentru eliberarea certificatului SSL, emis de Symantec, conţine:

1. cererea de achiziție completată cu informațiile clientului final și semnată/ștampilată de către un reprezentant al acestuia;
2. copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat din Republica Moldova, al clientului final;

Notă: dacă solicitantul este un cetăţean va fi transmisă copia buletinului de identitate.

3. fișierul CSR (Certificate Signing Request) care va fi generat de către persoana care administrează serverul clientului final pe care va fi instalat certificatul SSL. Acesta va conține următoarele informații ale clientului final, necesare pentru emiterea certificatului SSL:

a.    Country - codul din 2 litere al țării în care este înregistrată compania clientului final (ex: RO);

b.   City/Locality și Province/State - Orașul în care este înregistrată compania clientului final (ex: Chisinau);

c.    Host name sau Domain name – numele domeniului care se dorește a fi securizat (ex: www.cts.md );

d.   Company Division (opțional) – departamentul clientului final (ex: IT);

 

Mergi sus

CONTACTE

Locație nouă!! Faceți click pe hartă pentru a vedea noua noastră locație.

(luni - vineri, ora 8:30-11:30, 13:00 - 16:30)
CLIENTI
CENTRUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE CENTRUL PENTRU SECURITATEA CIBERNETICĂ
Abonare noutati
Asistenta tehnica
+373 22 820-911
2033, Republica Moldova, mun.Chisinau Piata Marii Adunarii Nationale, 1

Comunicare: